Nèj

 

SÈZON LIVE SA PAKE MACHIN OU NAN BÒ LARIA KI

GEN KAY AK CHIF PÈ

SÈZON LIVE SA PAKE MACHIN OU NAN BÒ LARIA KI  GEN KAY AK CHIF PÈ